Lezing Dorpen op drift. Marcuskerk Leusden, dinsdagmiddag 14 mei 2024

Vluchten voor oorlog.
Voor ons dorp was het ooit ook werkelijkheid.
Op 10 en 11 mei 1940 moesten inwoners van alle plaatsen langs de Grebbelinie evacueren. Dorpen raakten op drift. Inwoners van Hamersveld en Leusbroek moesten naar Limmen en Uitgeest, die van Stoutenburg en Achterveld naar De Rijp en Grafdijk. Of naar Ermelo als je aan de Gelderse kant woonde.
Ook het melkvee werd geëvacueerd.

Hoe verliep dit allemaal?

José heeft verhalen opgetekend van veedrijvers en burgers die moesten vluchten. Ook heeft ze uitgezocht hoe de evacuaties waren georganiseerd en wat je wel of juist niet mee mocht nemen.

En archiefonderzoek leverde feiten op over het verloop van de oorlogsdagen in het lege gebied. Wat troffen de evacuees aan na terugkeer?

Dit alles zal zij met verhalen en fotomateriaal toelichten.

14.00 uur            Kerk open

14.30                  Welkom door Iemeke Kunst
14.35                   Meditatie
14.50                   presentatie door José Huurdeman

15.30                   Mededelingen en Pauze

15.50                   Vervolg presentatie

16.30                   Sluiting

 

Toegang gratis, aanmelden niet nodig.

Lezing
Dorpen op drift, Leusden in de Grebbelinie 1939-1945
door José Huurdeman
Marcuskerk Leusden,

dinsdagmiddag  14 mei 2024

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑