Fragment 1 Dorpen op drift

Koeien zijn kuddedieren en zolang de koeien in de voorste gelederen maar goed bleven lopen volgde de rest vanzelf. De hele stoet van meer dan tweeduizend stuks vee liep rustig achter hun voorgangers aan. Telkens fietsten een aantal koedrijvers vooruit, die de ‘dammen’ (uitritten) en wegen op kruisingen blokkeerden en zo de koeien op de juiste route hielden. Soms mislukte dat, en dwaalden enkele tientallen koeien af, die er weer bijgejaagd moesten worden. Al met al een heel spektakel. Heel bijzonder om mee te maken, met duizenden stuks vee over de zandpaden en klinkerwegen. Zoiets was nog nooit eerder gebeurd en heeft daarna ook nooit meer plaatsgevonden. Omdat de koeien in de loop van de middag volle uiers kregen, lieten zij ‘de melk lopen’. Bij elke stap zwiepten de uiers heen en weer en sloeg de melk ook tegen de koedrijvers. ’s Avonds zaten die dan ook helemaal onder de melk en het kostte hen veel moeite om het vet van hun gezicht te wassen.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑